Kennisgeving Wet natuurbescherming, A.M.W. Pelkmans, Kievit 1a, 5111 HD te Baarle-Nassau, Z/187610

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlenassau.nl op: 17-11-2023

  1. Bekendmakingen Baarle-Nassau
  2. Kennisgeving Wet natuurbescherming, A.M.W. Pelkmans, Kievit 1a, 5111 HD te Baarle-Nassau, Z/187610

overig Kievit Baarle-Nassau Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Baarle-Nassau

Beschikking Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 15 november 2023 een besluit nemen op een verzoek voor een intrekking van de Wet natuurbeschermingsvergunning. Het verzoek betreft een intrekking van het besluit op grond van de Wet natuurbescherming van 22 februari 2016 (kenmerk: Z/005986-27158), verleend aan A.M.W. Pelkmans, aan de Kievit 1a, 5111 HD te Baarle-Nassau, in de gemeente Baarle-Nassau. Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 november 2023 tot en met 28 december 2023 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl Tegen de beschikking(en) kan tot en met 28 december 2023 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor de website https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure is het kenmerk Z/187610 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. ’s-Hertogenbosch, november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlenassau.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlenassau.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarle-Nassau. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Baarle-Nassau

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.